Vítejte na stránkách výstaviště Zahrady Čech

TISKOVÁ ZPRÁVA

Litoměřice, 08. 06. 2014
S podivem zjišťujeme, že v poslední době si naši značku Zahrada Čech půjčuje čím dál více různých subjektů, které se tím snaží v aktuální předvolební době upoutat pozornost. Je ale škoda, že nevyužívají správných, reálných či úplných dat a faktů.

Bohužel nelze reagovat na všechny nesmyslné údaje, které někteří uvádějí jako holá fakta, ale lze se ohradit ověřenými daty.
Například čísla, která jsou porovnávána jako tržby původního provozovatele společnosti VÝSTAVY, spol. s r.o. a naší společnost Zahrada Čech s.r.o. se opírají o finanční uzávěrky z dat před ekonomickou krizí a tudíž propadu výstavního oboru.  Jestliže porovnáme čísla od roku 2008 je vidět výrazný pokles a čísla za poslední rok provozování výstaviště jsou srovnatelná s tržbami společnosti Zahrada Čech s.r.o.


Graf: Vývoj tržeb společnosti VÝSTAVY, spol. s r.o. a Zahrada Čech s.r.o. od roku 2008


Informace týkající se zrušeného poplatku ze vstupného cílí na neznalost občanů z jednání zastupitelstva. V minulém roce byla zrušena vyhláška o místním poplatku ze vstupného na prodejní a výstavní akce. Tento poplatek byl uplatňován opravdu pouze na akce pořádané na výstavišti, ať už za původního nebo za současného vedení. Jednání o zrušení poplatku bylo vedeno již s minulým provozovatelem výstaviště, protože se ve skutečnosti jednalo o skrytý nájemní poplatek. Na podzim roku 2013 bylo tedy odsouhlaseno, že od začátku roku 2014 bude tato vyhláška zrušena pro všechny subjekty podnikající na území města. Na základě toho byl ale Zahradě Čech s.r.o. zvýšen měsíční nájem na 447.700,- vč. DPH.
To, že někdo poukazuje na žalostný stav areálu a pak následně kritizuje navýšení výdajů na jeho rekonstrukci je opravdu nepochopitelné. Město je vlastníkem areálu, ze kterého ekonomicky profituje. Je logickou povinností vlastníka o majetek pečovat. Díky dlouhodobě podfinancované údržbě areálu bude nutné tuto částku v dalších letech ještě navýšit na neodkladné rekonstrukce inženýrských sítí a objektů. Snaha města i nového provozovatele je co nejefektivněji areál zrekonstruovat, aby se tak návštěvníci mohli těšit z jeho návštěv nejen v rámci výstav, ale i mimo sezónu.

Revitalizace areálu už začala. Je pravda, že původní představy o výstavbě nové multifunkční haly nebyly dosud naplněny. Ale kroky, které jsme v tomto řízení během minulého i letošního roku uskutečnili, nás posunuly opět o kus dál.
Aktuální situace kolem haly je následující: Zahrada Čech. s.r.o.  bohužel nemůže žádat ani o poskytnutí hypotéky či dotační příspěvky, protože není vlastníkem budov a pozemků.  Připravila, zaplatila projekt a zahájila územní i stavební řízení. Město Litoměřice ještě letos začne výběrové řízení na zhotovitele stavby a využije všech možností k získání vhodného dotačního titulu.
Ovšem revitalizace areálu nespočívá jen ve výstavbě nové multifunkční haly, ale v rekonstrukci, přestavbě či úpravě areálu celého. V loňském roce jsme provedli úklid a čištění areálu, zdemolovali jsme ubytovací stánky, vybudovali jsme dětské hřiště a upravili jsme prostor pro vznik ukázkových zahrad.
Před zahájením letošní sezóny jsme nově zrekonstruovali prostor před Estrádou u hlavního pódia. Je zde nainstalováno 11 stánků, které jsou již plně funkční. Upravili jsme zpustošené kancelářské prostory ve správní budově, vybudovali jsme učebnu, která slouží jako pro výuku a semináře, opravili jsme zadní část SEMPRY z pohledu Estrády, udělali jsme pokládku nového dna fontány, opravili jsme kanalizační rozvody a proběhla spousta dalších drobných oprav.

Další neznalost je vidět v komentářích o počtu provozovaných akcí na výstavišti za předchozího a současného vedení.  Kalendář Zahrady Čech má letos 12x plánovaných akcí v podobě výstav/festivalů, z čehož například Cyklofestival je úplnou novinkou a 2. ročník Gastro food festu vypovídá o tom, že spolupráce mezi organizátory nových akcí a současného vedení Zahrady Čech funguje. Neznalí ovšem již neuvádějí, že výstaviště je využíváno i mimo tyto výstavy a to téměř 120 dní v roce – na pořádání kulturně společenských akcí v podobě plesů či dětského dne, na pořádání prodejních akcí, maminky s dětmi tu tráví volný čas na nově vybudovaném dětském hřišti, na provozování tenisových kurtů v zimních měsících a na nezbytně nutnou dobu (po dobu výstavby dětského dopravního hřiště) jsme poskytli bezplatně venkovní prostor DDM Rozmarýn Litoměřice ….atd.
Plány, které s areálem máme, ale nejde zrealizovat hned v prvním roce. Proto je sestaven tzv. podnikatelský záměr, který vysvětluje naši představu o tom, jak by mělo výstaviště vypadat a fungovat v horizontu 20let.

Srovnávání s výstavištěm Lysá nad Labem je jen marný pokus o další negaci.
Nechceme vše dělat jako přes kopírák s ostatními výstavišti. Chceme si zachovat naší jedinečnost. My umíme pracovat s marketingem a obchodem tak, abychom v dalších plánovaných letech mohli zvýšit počet akcí a zpestřit tak nabídku pro návštěvníka. V současné době využíváme téměř všechny druhy reklamních nosičů, od plakátovacích ploch, přes billboardy, bannery, reklamě na rozhlasových či televizních stanicích, v tištěních médiích, na facebooku, specializovaných webových portálech, atd.
To, že naše marketingová strategie je nastavena správně ukazuje fakt, že návštěvnost jednotlivých akcí roste. Letošní Tržnice Zahrady Čech měla nejvyšší návštěvnost za poslední 3 roky. I když otázka vstupného je velmi citlivé téma, i my máme zpracovaný koncept jak navýšit cenu vstupného tak, aby to nepostihlo cenu určenou v předprodejích pro obyvatele Litoměřic.
A poukazovat na to, že v Lysé nad Labem byla zřízena místa, kde město vybírá za parkovné a opomenout důležitou skutečnost, že největší parkovací plocha výstaviště v Litoměřicích je spravována technickými službami města a že veškeré vybrané parkovné spadne do městské pokladny, je neprofesionální.

Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že se snažíme dostát všem závazkům plynoucích z podnikatelského záměru. Ty nelze hodnotit hned v polovině druhé výstavní sezóny, ale lze sledovat jednotlivé etapy, které jsou rozprostřeny do 20let.


Kontakt pro média:
Michaela Mokrá
vedoucí obchodu
tel: +420 605 237 960
email: michaela.mokra@zahrada-cech.cz
www.zahrada-cech.cz

Navštivte akce na Zahradě Čech Litoměřice:

 

Zahrada Čech

2014 12.09. - 20.09.
Zahrada Čech

Vážení návštěvníci, zveme Vás na veletrh Zahrada Čech, kde se můžete těšit na tradičně bohatý sortiment potřeb pro Vaši zahradu a chalupaření. Term..

Více o výstavě